Regulamin

Regulamin GRAND PRIX LEKKOATLETYCZNEGO 2019/2020

1. Organizator: Akademia Lekkoatletyczna Międzyzdroje
2. Terminy wiosennych zawodów 2020: 23.04.2020 - odwołane, 07.05.2020 - odwołane, 21.05.2020 - odwołane, 04.06.2020.

3. Miejsce i godzina rozpoczęcia zawodów: Stadion Miejski w Międzyzdrojach, ul. Gryfa Pomorskiego 61b, godz. 16:00
4. Konkurencje:
− kobiety: 100 m, 300 m, 600 m, skok w dal, pchnięcie kulą
− mężczyźni: 100 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, pchnięcie kulą
− dopuszcza się możliwość przeprowadzenia podczas zawodów dodatkowych konkurencji, lecz bez
uwzględnienia ich w punktacji Grand Prix
5. Uczestnicy: Prawo startu mają zawodnicy roczników 2005 - 2006. Każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach.
6. Zasady klasyfikacji:
− indywidualnie: zwycięzcą każdej konkurencji zostanie zawodnik, który uzyska największą liczbę punktów

(z 6 zawodów) z całej stawki startujących.
− drużynowo: zwycięstwo osiągnie gimnazjum, które osiągnie najwięcej punktów klasyfikacji drużynowej
- uzyskane przez zawodników wyniki przeliczane są wg tabel punktowych SZS i sumowane
− przy starcie zawodnika w dwóch i więcej konkurencjach do klasyfikacji drużynowej zalicza się lepszy wynik
− do klasyfikacji drużynowej zaliczone najlepsze wyniki max. 10 uczniów z danego gimnazjum
7.Nagrody:
− indywidualnie: zwycięzca każdej konkurencji otrzyma pamiątkowy medal i dyplom.
− drużynowo: trzy zwycięskie gimnazja otrzymają puchary.
8. Warunki ubezpieczenia oraz opieka medyczna:
- organizator nie zabezpiecza startującym uczniom ubezpieczenia.
- organizator zapewnia tylko doraźną pomoc medyczną przy stłuczeniach i otarciach,
- każdy opiekun powinien posiadać listę zbiorczą uczniów startujących w zawodach potwierdzoną przez pielęgniarkę szkolną, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do współzawodnictwa sportowego lub zgodę rodziców.
9.Inne: Zawodnicy startujący w konkurencjach biegowych zobowiązani są do posiadania przyczepionej do koszulki karty startowej. Na kartach startowych powinny znajdować się następujące dane: nazwisko i imię zawodnika, dokładna data urodzenia, nazwa szkoły oraz klubu (jeśli uczeń przynależy do klubu sportowego), nazwisko nauczyciela WF (lub trenera).
- Regulamin oraz klasyfikacja punktowa znajdują się na stronie www.almiedzyzdroje.pl
- Organizator może w uzasadnionych przypadkach (imprezy rangi wojewódzkiej w tym samym czasie) zmienić termin zawodów, nie później jednak niż tydzień przed zawodami.
Copyright ©2019 Akademia Lekkoatletyczna Międzyzdroje, All Rights Reserved.