Opłaty

REGULAMIN SKŁADEK CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA AKADEMIA LEKKOATLETYCZNA MIĘDZYZDROJE 

1. Regularne opłacanie składek należy do podstawowych obowiązków statutowych członków. 
2. Składki członkowskie obowiązują przez 11 miesięcy w roku 
3. Akademia Lekkoatletyczna Międzyzdroje finansowana jest przez: 
      • rodziców/opiekunów, których dzieci są zawodnikami klubu (składka członkowska), 
      • jednostki terytorialne poprzez dotacje i realizację zadań publicznych, 
      • darowizny rzeczowe lub wpłaty finansowe od sponsorów, 
4. Składki członkowskie są stałe i niezależne od ilości zajęć w miesiącu, oraz niezależne od faktycznych obecności na zajęciach i wynoszą: 
      4.1. Składka zadaniowa – zależna od realizacji wykonywanego zadania. 
      4.2. Składki członkowskie członków zwyczajnych, płatne do 20-tego lutego za okres sześciu miesięcy od stycznia do czerwca i do 20-tego września za okres od sierpnia do grudnia: 
             a) grupa starsza (klasy IV i starsi), 
                 • 25,00 zł za miesiąc czyli 150,00 za miesiące (styczeń-czerwiec) i 125,00 zł za miesiące (sierpień-grudzień) składka klubowa dla zawodników grupy starszej, 
             b) grupa młodsza (klasy I-III i młodsi), 
                 • 15,00 zł za miesiąc czyli 90,00 zł za miesiące (styczeń-czerwiec) i 75,00 zł za miesiące (sierpień-grudzień) składka klubowa dla zawodników grupy młodszej 
                 W przypadku rozpoczęcia treningów w trakcie roku opłata nie jest pomniejszana. 
5. Zwolnienia i zniżki z opłat: 
      5.1. Zniżka rodzinna – w przypadku zapisania rodzeństwa, zniżka za każde kolejne dziecko wynosi - 20 zł w przypadku grupy starszej i 10 zł w przypadku grupy młodszej. 
      5.2. W przypadkach uzasadnionych sytuacją życiową (względami materialnymi) na pisemny wniosek rodzica/opiekuna Zarząd ma prawo podjąć decyzję o obniżeniu składek. 
      5.3. W wyjątkowych sytuacjach członek Klubu może wystąpić do Zarządu z pisemnym umotywowanym wnioskiem o opłacenie składki w innym terminie, niż wskazany w regulaminie lub o zgodę na spłatę zadłużenia w ratach. 
      5.4. Na wniosek rodzica/opiekuna składka członkowska może ulec zmniejszeniu w danym okresie o 50% w przypadku długotrwałej choroby przekraczającej 30 dni (po wcześniejszym przedstawieniu zwolnienia lekarskiego). 
      5.5. Zwolnieni z składki członkowskiej są zawodnicy, którzy w danym roku osiągnęli I klasę sportową. 
      5.6. Nieobecność zawodnika/dziecka na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszania składki. 
6. Opłacanie składek członkowskich następuje u Prezesa klubu w siedzibie głównej Klubu lub jako prawidłowo opisana wpłata na niżej podane konto bankowe: 
nr konta 89 1600 1462 1822 8047 1000 0001 (bank BNP PARIBAS) 
Stowarzyszenie Akademia Lekkoatletyczna Międzyzdroje ul. Polna 47, 72-500 Międzyzdroje 
Tytułem: składka członkowska, imię i nazwisko uczestnika, okres za który dokonywana jest opłata 
7. W przypadku nie wniesienia w terminie opłaty członkowskiej, Klub zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia zawodnika/dziecka na trening. 
8. W przypadku nieuiszczenia składki członkowskiej w określonych wyżej terminach Zarząd powiadamia członka Stowarzyszenia o niewywiązaniu się ze statutowego zobowiązania. 
9. Jeśli członek Stowarzyszenia mimo upomnienia Zarządu nie uiści należnych opłat Zarząd ma prawo pozbawić go członkostwa w Stowarzyszeniu. 
10. Wyjazd Kadry Szkoleniowej na zawody, wypadek losowy lub siła wyższa mogą prowadzić do odwołania zajęć, o czym rodzic lub opiekun prawny zostanie powiadomiony sms-em i/lub drogą mailową, najpóźniej na 6 godzin przed treningiem. 
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2023 
Zarządu Stowarzyszenia AL Międzyzdroje 
z dnia 20 października 2023 roku 
w sprawie przyjęcia Regulaminu składek członkowskich 
Stowarzyszenia Akademia Lekkoatletyczna Międzyzdroje 
Copyright ©2019 Akademia Lekkoatletyczna Międzyzdroje, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem