Regulamin Czwartków LA

Regulamin Międzyzdrojskich Czwartków LA w sezonie 2024

(Impreza finansowana ze środków Gminy Międzyzdroje)

Dokumnety do pobrania:

Zgoda Rodziców
Wzór kartki startowej
 
1. Organizator: Akademia Lekkoatletyczna Międzyzdroje 

2. Współorganizatorzy: 
Gmina Międzyzdroje 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach 
Spółka Zielone Międzyzdroje 

3. Cel zawodów: 
- Popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci szkół podstawowych, 
- Zaktywizowanie nauczycieli szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Międzyzdroje oraz sąsiednich gmin, 
- Promowanie systematycznej pracy prowadzącej do osiągnięcia wartościowych rezultatów sportowych, 
- Współzawodnictwo sportowe oraz wyłonienie najlepszych zawodników na finał ogólnopolski. 

 4. Termin i miejsce: Stadion Miejski im. Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach, ul. Gryfa Pomorskiego 61b, od godz. 16:00-18:00 
- Wiosna: 25.04.2024, 16.05.2024
5.Konkurencje: 
Na każdych zawodach odbędą się następujące konkurencje: 
dziewczęta: 60m, 100m, 300m, 600m, skok w dal, rzut piłeczką palantową. 
chłopcy: 60m, 100m, 300m, 600m, skok w dal, rzut piłeczką palantową. 

6. Uczestnictwo: Prawo startu mają wszyscy uczniowie szkół podstawowych. Każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach (jednej biegowej i jednej technicznej).  Rywalizacja prowadzona będzie w trzech kategoriach wiekowych oddzielnie dla dziewcząt i chłopców: 
- I grupa wiekowa rocznik 2011 
- II grupa wiekowa rocznik 2012 
- III grupa wiekowa rocznik 2013 i młodsi. 
Dopuszcza się możliwość udziału dzieci i młodzieży z roczników 2010 i starszych poza konkursem. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi podczas zawodów ma obowiązek zapoznać z regulaminem zawodów startujących uczniów oraz ich rodziców/opiekunów chociażby przez przeczytanie regulaminu dostępnego na stronie www.almiedzyzdroje.pl 

7. Zgłoszenia oraz wzór kartki startowej: 
- Zgłoszenia do konkurencji biegowych będą odbywały się poprzez wypełnienie kartki startowej według dołączonego wzoru. Następnie każdy zawodnik na mecie przekazuje wypełnioną kartkę startową sędziemu. Obowiązuje wzór zgłoszenia podany przez organizatora (bardzo ważny jest wpis podania daty urodzenia na zgłoszeniu ). Przyjmowane będą tylko dokładnie i czytelnie (pismem drukowanym przez wychowawcę) wypełnione kartki startowe, które dostępne są przed zawodami w sekretariacie zawodów. 
- zgłoszenia do konkurencji technicznych odbywać się będą poprzez wpisywanie się na liście startowej dostępnej w sekretariacie zawodów w godz. 15:30-16:00 oraz bezpośrednio przy stoliku sędziowskim danej konkurencji. 

8. Warunki ubezpieczenia oraz opieka medyczna: 
- organizator nie zabezpiecza startującym uczniom ubezpieczenia. 
- organizator zapewnia tylko doraźną pomoc medyczną przy stłuczeniach i otarciach, 
- każdy opiekun powinien posiadać listę zbiorczą uczniów startujących w zawodach potwierdzoną przez pielęgniarkę szkolną, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do współzawodnictwa sportowego lub zgodę rodziców. 

9. Nagrody: 
medale dla uczestników,

10. Uwagi końcowe: 
- Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” w Warszawie zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu. 
- Wyniki na bieżąco będą podawane na stronie internetowej: www.almiedzyzdroje.pl 

11. Inne:  
- Nie ma możliwości samodzielnego poruszania się po płycie stadionu. 
- Po rozegranej konkurencji zawodnik musi opuścić stadion w wyznaczonym miejscu. 
- Rodzice i kibice mogą przebywać tylko na trybunach stadionu. 
Copyright ©2019 Akademia Lekkoatletyczna Międzyzdroje, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem